Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lý Nhân sơ kết công tác quý I; triển khai nhiệm vụ quý II/2022


Sáng ngày 22/4/2022, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lý Nhân tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Nhương, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy.

Trong quý I năm 2022, UBKT Huyện ủy Lý Nhân đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; ban hành các văn bản của Huyện ủy quy định về tiếp nhận và xử lý đơn thư của Ban Thưng vụ Huyện ủy Lý Nhân, công tác giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, quyết định ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Nhân, quyết định ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…

Toàn cảnh hội nghị

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật trong Đảng; thu, chi đảng phí, sử dụng tài chính ngân sách Đảng đối với Đảng ủy và UBKT Đảng ủy các xã: Hợp Lý, Đức Lý, Nhân Thịnh, Phú Phúc. Qua kiểm tra, các tổ chức đảng được kiểm tra thực hiện nghiêm túc các nội dung được kiểm tra. Đảng ủy các xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy cấp trên và Ủy ban Kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy cơ bản đảm bảo hồ sơ về thủ tục, quy trình; chủ động xây dựng dự toán thu, chi hằng năm; quản lý, sử dụng và nộp đảng phí về tổ chức đảng cấp trên đảm bảo quy định. Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, yêu cầu Đảng ủy, UBKT Đảng ủy các xã được kiểm tra thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Đức Nhương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 phát biểu tại Hội nghị

 

Trong quý, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiếp nhận 09 đơn tố cáo, phản ánh, đề nghị do công dân và các cơ quan cấp trên chuyển đến. Ủy ban Kiểm tra đã xử lý đơn theo quy định 08 đơn; chuyển về Đảng ủy cơ sở giải quyết theo thẩm quyền 01 đơn; không có đơn nào phải thực hiện theo quy trình giải quyết tố cáo. Đảng ủy các xã đã kiểm tra được 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã và 04 đảng viên là bí chi bộ. Nội dung: Kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII), Chỉ thị 05 (Kết luận số 01). Kết quả kiểm tra: Các chi bộ đã thực hiện khá nghiêm túc nội dung kiểm tra. Những mặt hạn chế đã được nhận xét và thông báo đến chi bộ được giám sát để rút kinh nghiệm. Đảng viên được kiểm tra thực hiện tốt nội dung kiểm tra, những thiếu sót đã được bổ khuyết kịp thời để khắc phục. Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ các xã, thị trấn đã tổ chức kiểm tra được 08 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Nội dung: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng; thu, chi đảng phí. Kết quả: Các chi bộ được kiểm tra thực hiện tốt nội dung cuộc kiểm tra, chấp hành nghiêm túc kế hoạch cuộc kiểm tra, đảm bảo quy trình các bước, sau kiểm tra có thông báo kết luận gửi các tổ chức đảng được kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

 

          Quý II năm 2022, UBKT Huyện ủy tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản và thực hiện cuộc giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với 03 tập thể và 06 cá nhân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở; tích cực phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng (nếu có). Chỉ đạo, hướng dẫn UBKT Đảng ủy cơ sở tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; nhiệm vụ cấp ủy giao và nhiệm vụ công tác khác; làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy trong quá trình BTV Huyện ủy và UBKT Huyện ủy triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát đối với địa phương, đơn vị. 

                                                                                     Ban biên tập                                                                                                                      

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 572
  • Trong tuần: 5,057
  • Tất cả: 316,551
Đăng nhập