Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).
Tại điểm cầu UBND huyện Lý Nhân dự hội nghị có, đồng chí Trần Đức Thuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thành Thăng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng ban, ngành cùng 320 cán bộ, đảng viên trong huyện tham dự.

 
2
Đồng chí Trần Đức Thuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự hội nghị trực tuyến tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết tại điểm cầu huyện Lý Nhân. Ảnh: Vân Sơn

     Tại phiên khai mạc, các cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị tại các điểm cầu đã được nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Theo kế hoạch, hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XIII diễn ra trong 2 ngày 21, 22/7 với 4 chuyên đề về: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
 
3
Các đồng chí lãnh đạo huyện dự hội nghị trực tuyến tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết tại điểm cầu huyện Lý Nhân. Ảnh: Vân Sơn
 
4
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết tại điểm cầu huyện Lý Nhân. Ảnh: Vân Sơn
 
     Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tới cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 
 

Tác giả bài viết: Vân Sơn - Trung tâm VH-TT&TT Lý Nhân

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 830
  • Trong tuần: 6,076
  • Tất cả: 372,615
Đăng nhập