Mặt đê hữu Hồng đoạn qua xã Nhân Thịnh (Lý Nhân) đang được hoàn thiện. Ảnh: Mạnh Hùng

Quỹ  PCTT là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở cấp tỉnh, do UBND cấp tỉnh quản lý. Quỹ để dùng vào các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, như: cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, tu sửa nhà sơ tán phòng tránh thiên tai; tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy cơ rủi ro thiên tai; tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống và công trình phòng chống thiên tai được hỗ trợ kinh phí tối đa không quá 3 tỷ đồng/công trình. Hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai, sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc y tế; thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán đến; hỗ trợ quan trắc, thông tin, thông báo, cảnh báo thiên tai tại cộng đồng; tuần tra, kiểm tra phát hiện khu vực nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai, sự cố công trình phòng, chống thiên tai. Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, xây dựng và phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp luật; lập, rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai; tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương và cộng đồng; diễn tập phòng, chống thiên tai ở các cấp; tập huấn và duy trì hoạt động cho các đối tượng tham gia hộ đê, lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã...

Năm 2019 là năm thứ 2, tỉnh Hà Nam triển khai thu Quỹ PCTT theo quy định của Chính phủ. Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Sở NN&PTNT, với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý quỹ nên việc thu nộp quỹ năm 2019  đã đạt được nhiều kết quả khích lệ. Tính đến hết năm 2019, tổng số tiền thu được cho Quỹ PCTT là 17,7 tỷ đồng, đạt 55,8% so với kế hoạch. Trong đó, khối các sở, ban, ngành của tỉnh đã thu nộp đạt 97,3%, tương ứng với số tiền 2,1 tỷ đồng; khối doanh nghiệp mới thu được trên 9,2 tỷ đồng, đạt 48,7% kế hoạch; khối các huyện, thành phố đã thu nộp được hơn 6,3 tỷ đồng, đạt 60,1% kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy, việc lập kế hoạch thu nộp quỹ của một số địa phương, đơn vị, doanh nghiệp còn chậm, ý thức chấp hành của một số doanh nghiệp chưa cao. Nhiều doanh nghiệp chưa hoàn thành việc thu Quỹ PCTT năm 2019.

Ngày 28/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1227/QĐ- UBND về việc phân bổ nguồn Quỹ PCTT để khắc phục thiệt hại do mưa, lũ tháng 10 năm 2017 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền 18,7 tỷ đồng.

Quỹ PCTT là  nguồn lực quan trọng  hỗ trợ các hoạt động phòng, chống rủi ro do thiên tai. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế chúng tôi thấy, một số địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Phòng NN&PTNT huyện Kim Bảng được giao chủ trì tổ chức thực hiện thu quỹ này, nhưng vướng mắc do không thể nắm bắt được tình hình các doanh nghiệp, đó là chưa nói đến yếu tố khác, trong đó có việc không đủ nhân lực để quan tâm sâu sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chấp hành quy định về việc thu, nộp quỹ. Theo đánh giá của UBND huyện Kim Bảng, năm 2018, có 8 đơn vị, doanh nghiệp nộp thiếu so với kế hoạch giao. Năm 2019, khối xã, thị trấn trong huyện còn 2 đơn vị chưa nộp. Khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp còn 13 đơn vị chưa nộp, 16 đơn vị đã nộp nhưng còn thiếu so với kế hoạch.

Không chỉ riêng huyện Kim Bảng mà một số địa phương khác cũng chưa hoàn thành chỉ tiêu thu nộp Quỹ PCTT năm 2019. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có yếu tố thiếu sự quan tâm đôn đốc, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Khó khăn về nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp cũng được cho là nguyên nhân dẫn tới vướng mắc trong thu Quỹ PCTT. Thông qua việc kê khai thuế hằng năm, ngành thuế là cơ quan nắm rõ nhất, đầy đủ nhất thông tin về doanh nghiệp. Cơ quan Bảo hiểm xã hội là đơn vị nắm đầy đủ thông tin của lao động tại các đơn vị. Do đó, việc phát huy vai trò của các ngành, đơn vị này là rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thu nộp Quỹ PCTT.

Thị xã Duy Tiên là địa phương hoàn thành khá tốt công tác thu nộp Quỹ PCTT năm 2019. Chia sẻ về vấn đề này, ông Ngô Văn Liên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên cho biết: Sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch và giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ PCTT, UBND thị xã Duy Tiên đã giao chỉ tiêu cho các xã, phường, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể... Đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể từng nội dung, yêu cầu các cơ quan chuyên môn của thị xã căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị thu, nộp Quỹ PCTT theo quy định. Năm 2018, tổng số tiền thu, nộp Quỹ PCTT trên địa bàn thị xã Duy Tiên được 1,62 tỷ đồng (94% kế hoạch), năm 2019 (thu đến 27/4/2020) được 1,28 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch. 

Kinh nghiệm UBND thị xã Duy Tiên rút ra trong công tác thu, nộp Quỹ PCTT đó là: Có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, mục đích của việc thu, nộp Quỹ PCTT; thường xuyên kiểm tra kết quả thu, nộp quỹ để đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nộp chậm hoặc chưa thực hiện khẩn trương hoàn thành kế hoạch nộp quỹ theo kế hoạch và đúng quy định của Chính phủ.

Thực tế cho thấy, tình trạng cố tình  không thực hiện việc nộp Quỹ PCTT rất khó khắc phục nếu như không có giải pháp đủ mạnh. Tới đây, Sở NN&PTNT sẽ tham mưu với UBND tỉnh một số giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện thu Quỹ PCTT trong những năm tới.

Nguần : Bích Huệ báo https://baohanam.com.vn/