Sáng 14/7, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ (Liên minh HTX Việt Nam) khai giảng lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát HTX” cho đội ngũ cán bộ là trưởng kiểm soát các HTX trên địa bàn 3 huyện: Lý Nhân, Kim Bảng và Bình Lục. 

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát hợp tác xã
Các học viên tham gia thảo luận tại lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn trong thời gian 3 ngày, từ 14-16/7, các học viên sẽ được nghe giảng viên của Trường Bồi dưỡng cán bộ của Liên minh HTX Việt Nam giới thiệu, làm rõ về khái niệm, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của các HTX; những vấn đề chung về kiểm soát HTX như: vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát HTX, các nguyên tắc, chế độ làm việc và sự cần thiết của công tác kiểm soát HTX, yêu cầu đối với cán bộ kiểm soát HTX; phương pháp, trình tự kiểm tra, lập kế hoạch kiểm tra và lập báo cáo kết quả kiểm soát HTX.

Về nội dung kiểm soát HTX, các học viên được hướng dẫn cụ thể cách kiểm tra, giám sát HTX theo các khía cạnh: kiểm tra, giám sát hoạt động của HTX theo quy định của pháp luật (kiểm tra hợp đồng kinh doanh của HTX, pháp luật về đất đai áp dụng đối với HTX, pháp luật lao động áp dụng đối với HTX); kiểm tra việc chấp hành điều lệ, Nghị quyết của Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị và quy chế HTX; giám sát hoạt động của hội đồng quản trị, giám đốc, thành viên của HTX; kiểm tra tài chính, kế toán HTX; thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của HTX… 

Để khóa tập huấn đạt kết quả thiết thực, giảng viên của Trường Bồi dưỡng cán bộ còn nêu ra các tình huống giả định liên quan đến vấn đề kiểm soát HTX để các học viên trao đổi, thảo luận, phân tích đúng – sai. Từ đó, rút ra bài học và có hướng giải quyết phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, giúp nâng cao năng lực nghiệp vụ kiểm soát của các HTX, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ của các hoạt động tài chính bằng cách giảm thiểu các sai sót, gian lận. Công tác kiểm soát trong HTX được thực hiện tốt cũng sẽ giúp cho bộ máy quản lý HTX đánh giá đúng thực trạng hoạt động của HTX, từ đó biết cách phát huy tốt ưu điểm, khắc phục những nhược điểm, tồn tại, ngăn chặn các việc làm trái với Điều lệ, nội quy của HTX để HTX phát triển bền vững. 

 nguần:  Nguyễn Oanh báo baohanam.com.vn/