Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 23/7, Đảng bộ huyện Lý Nhân đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đại biểu dự khai mạc Đại hội

Tới dự và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Lý Nhân qua các thời kỳ, cùng 239 đại biểu chính thức đại diện cho 7.829 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, 5 năm qua, Lý Nhân đã thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Trong lĩnh vực phát triển KT-XH, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/21 chỉ tiêu chủ yếu. Nổi bật trong đó là đã phát huy được vai trò là huyện trọng điểm nông nghiệp của tỉnh, triển khai hiệu quả Nghị quyết 05 –NQ/TU của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo bước đột phá, phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2035”. Xây dựng thành công mô hình tích tụ ruộng đất, tạo môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp bình quân đạt 5,45%/năm; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích năm 2020 ước đạt 112 triệu đồng/ha (tăng 17 triệu đồng/ha so với năm 2015).

Phong trào xây dựng NTM được đẩy mạnh, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Toàn huyện có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, riêng xã Xuân Khê đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Lý Nhân đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Tốc độ tăng trưởng sản xuất CN – TTCN bình quân đạt 15,02%/năm; thu cân đối ngân sách trên địa bàn bình quân giai đoạn 2015-2020 ước tăng 16,97%/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,3%/năm, hiện còn 2,06%.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả tốt. Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Hoạt động của bộ máy chính quyền có nhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lý Nhân đề ra 19 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 82,6 triệu đồng/người. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 13,5%/năm; năm 2025 đạt 379,38 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 3,6%/năm, năm 2025 đạt 2.582,76 tỷ đồng.  Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 16,66%/năm, năm 2025 đạt 12.992,2 tỷ đồng.  Tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm 50% so với tổng số hộ nghèo năm 2020.  Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt bình quân 90%/năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt bình quân 80%/năm. Phấn đấu bồi dưỡng kết nạp được 100 đảng viên/năm...

Để đạt được những mục tiêu đó, Lý Nhân xác định 3 khâu đột phá chủ yếu đó là: Đẩy mạnh CNH nông nghiệp, tập trung xây dựng NTM mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa theo hướng bền vững. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch; tập trung giải phóng mặt bằng, phối hợp xây dựng hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng KCN Thái Hà và các cụm CN – TTCN. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức từ huyện đến cơ sở, trước hết là người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lý Nhân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện cần đánh giá và phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, để có giải pháp khắc phục, và định hướng lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách...

Là huyện trọng điểm về nông nghiệp của tỉnh và đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp do vậy nhiệm kỳ tới, Lý Nhân cần tiếp tục đẩy mạnh CNH nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa, chế biến nông sản, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất. Cùng với phát triển kinh tế phải chú trọng phát triển văn hóa, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tham gia BCH, BTV và giữ chức Bí thư Huyện ủy Lý Nhân nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                        

theo P.V báo báo https://baohanam.com.vn

Thông tin mới nhất
Văn bản - Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 571
  • Trong tuần: 5 974
  • Tất cả: 794641