Thông báo tam hoãn Hội nghị Thường trực Huyện uỷ làm việc với Thường trực Đảng uỷ các xã Chính Lý, Trần Hưng Đạo về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao
Số ký hiệu văn bản 251-TB/HU
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Thông báo tam hoãn Hội nghị Thường trực Huyện uỷ làm việc với Thường trực Đảng uỷ các xã Chính Lý, Trần Hưng Đạo về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 251.pdf
Tổng số: 847
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
922-CV/HU 07/06/2023 Mời dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ lần thứ 62, khoá XXVI
Lượt xem: 0
Tải về 11
1524-TB/VPHU 07/06/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại Hội nghị Thường trực Huyện uỷ làm việc với Thường trực Đảng uỷ xã Chính Lý, xã Trần Hưng Đạo về xây dựng nông thôn mới nâng cao
Lượt xem: 0
Tải về 4
920-CV/HU 06/06/2023 Mời dự Hội nghị Thường trực Huyện uỷ giao ban tháng 6/2023 với thủ trưởng các cơ quan khối Đảng, đoàn thể huyện
Lượt xem: 0
Tải về 30
1521-TB/VPHU 06/06/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại Hội nghị Thường trực Huyện uỷ làm việc với Thường trực Đảng uỷ các xã Nguyên Lý, Tiến Thắng, Công Lý, Văn Lý về xây dựng nông thôn mới nâng cao
Lượt xem: 0
Tải về 1
119-CV/BTG 05/06/2023 V/v quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết só 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 0
Tải về 30
917-CV/HU 01/06/2023 Mời dự Hội nghị Thường trực Huyện uỷ làm việc với Thường trực Đảng uỷ các xã Chính Lý, Trần Hưng Đạo về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao
Lượt xem: 0
Tải về 32
106-KH/HU 31/05/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ xinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trên địa bàn huyện Lý Nhân
Lượt xem: 0
Tải về 16
916-CV/HU 30/05/2023 Mời dự Hội nghị Thường trực Huyện uỷ làm việc với Thường trực Đảng uỷ các xã Nguyên Lý, Tiến Thắng, Công Lý, Văn Lý về xây dựng nông thôn mới nâng cao
Lượt xem: 0
Tải về 44
104-KH/HU 25/05/2023 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI) về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia ý góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Lượt xem: 0
Tải về 50
251-TB/HU 25/05/2023 Thông báo tam hoãn Hội nghị Thường trực Huyện uỷ làm việc với Thường trực Đảng uỷ các xã Chính Lý, Trần Hưng Đạo về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao
Lượt xem: 0
Tải về 16
12345678910...