Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh kiểm tra tại huyện
Số ký hiệu văn bản 354-CV/HU
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực 15/09/2021
Trích yếu nội dung Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh kiểm tra tại huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nguyễn Đức Nhương
Tài liệu đính kèm 354.pdf
Tổng số: 334
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
385-CV/HU 21/10/2021 V/v tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư Tải về
384-CV/HU 20/10/2021 Triệu tập dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW và Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII Tải về
383-CV/HU 20/10/2021 V/v mời dự Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện tháng 10/2021 Tải về
382-CV/HU 19/10/2021 V/v quán triệt, triển khai thực hiện Chính sách BHXH, BHYT, BHTN Tải về
35-KH/HU 19/10/2021 Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, Chỉ thị số 07-CT/TU, Thông tri số 03-TT/TU của Tỉnh ủy Tải về
34-KH/HU 19/10/2021 Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) Tải về
381-CV/HU 19/10/2021 Mời dự Hội nghị làm việc với lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Tải về
380-CV/HU 19/10/2021 Mời dự Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tải về
36-CTr/TU 15/10/2021 Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và các nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 Tải về
03-QC/TU 15/10/2021 Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về
12345678910...