Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện đánh giá hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
 
Chiều ngày 03/01/2024, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động Ban Chỉ đạo năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của huyện.
457
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Vương
 
     Năm 2023, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Lý Nhân đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên bám sát cơ sở nắm tình hình, tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến tôn giáo; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được tăng cường; tập trung hướng dẫn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, cơ bản giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
     Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những tồn tại, hạn chế và đưa ra những đề xuất, giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ về công tác tôn giáo trong thời gian tới như: Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng đối với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, giáo dân, nhà tu hành thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo,…
 
467
Đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Vương
 
477
Đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Vương
 
     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện đề nghị các cơ quan có liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo tôn giáo của huyện cần thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; nắm chắc và dự báo sát tình hình, duy trì tốt công tác phối hợp, chia sẻ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, giải quyết các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của các tôn giáo đảm bảo theo quy định cũng như kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong tín ngưỡng, tôn giáo. Cùng với đó, chú trọng kiểm tra, quản lý việc sử dụng đất dùng vào mục đích tôn giáo. Thường xuyên tổ chức các tổ chức các lớp tập huấn, toạ đàm, bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của huyện và cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tôn giáo./.
Ban biên tập.
 
 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập