Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện làm việc với các xã Đức Lý, Hợp Lý, Nhân Bình

 

          Sáng ngày 28/4/2023, Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã có buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của 3 xã: Đức Lý, Hợp Lý, Nhân Bình. Đồng chí Trần Đức Thuấn - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã Đức Lý, Hợp Lý, Nhân Bình.

 

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

     Xã Nhân Bình được UBND tỉnh công nhân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020; 2 xã Đức Lý, Hợp Lý được UBND tỉnh công nhân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, các xã tiếp tục hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến nay, xã Nhân Bình đạt 16/19 tiêu chí với 53/57 chỉ tiêu NTM; 16/19 tiêu chí với 66/75 chỉ tiêu NTM nâng cao. Xã Đức Lý đạt 17/19 tiêu chí với 54/57 chỉ tiêu nông thôn mới; 13/19 tiêu chí với 62/75 NTM nâng cao. Xã Hợp Lý đạt 16/19 tiêu chí với 53/57 chỉ tiêu NTM; 14/19 tiêu chí với 62/75 chỉ tiêu NTM nâng cao. Một số tiêu chí, chỉ tiêu hiện các xã chưa đạt như: quy hoạch, giao thông, y tế, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn,.… Hiện tại, cả 3 xã đều chưa đạt yêu cầu các tiêu chí về các quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.


 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

 tại hội nghị 

     Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thảo luận, phân tích, đánh giá một số tồn tại, hạn chế và tham gia đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và đưa ra các giải pháp để hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt của các địa phương.


 

anh tin bai

Đồng chí Trần Đức Thuấn - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới phát biểu kết luận hội nghị 

      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuấn, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh việc xây dựng nông thôn mới là công việc có tính chất lâu dài, do đó các địa phương cần quan tâm, chủ động hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo lộ trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, cần xác định rõ thứ tự ưu tiên của từng danh mục cụ thể để có phương án điều chỉnh phù hợp. Để chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả, thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, đồng chí cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo dựng nông thôn mới các xã cần rà soát, đánh giá khách quan, chính xác kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Từ đó có kế hoạch, lộ trình thực hiện để hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; phát động phong trào xây dựng nông thôn mới trong toàn dân nhằm huy động tối đa các nguồn lực trên tinh thần "Nhà nước và nhân dân cùng làm"./.

                                                                             Ban biên tập

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập