Xã Phú Phúc tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2026
Sáng ngày 05/11/2023, đại diện cử tri các hộ gia đình của 6 thôn trên địa bàn xã Phú Phúc đồng loạt tham gia bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 – 2026.
 
     Để công tác bầu cử được diễn ra dân chủ, công khai, an toàn, đúng luật và đạt kết quả cao, các thôn trên địa bàn xã đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử.
 
Cử tri thôn Thanh Nga làm thủ tục nhận phiếu bầu cử 
 
     Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; rà soát, lập danh sách cử tri được thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy định. Việc đảm bảo các điều kiện phục vụ bầu cử được chú trọng, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết,….
 
Cử tri thôn Lý Nhân nghiên cứu danh sách ửng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023- 2026
 
     Tại các khu vực bỏ phiếu, các thôn đều bố trí bàn tiếp đón cử tri, phát phiếu bầu cử. Danh sách cử tri đại diện hộ gia đình, danh sách các ứng cử viên được niêm yết công khai tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình bầu cử cũng như việc lựa chọn của cử tri.
 
Cử tri thôn Thanh Nga bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2026
 
     Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, cuộc bầu cử trưởng thôn của xã Phú Phúc đã diễn ra công khai, dân chủ, đúng luật theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và đạt kết quả cao. Trung bình tỷ lệ cử tri toàn xã đi bầu đạt 97,5%, đặc biệt tỷ lệ cử tri thôn Duyên Hà đi bầu đạt 100%. Trong số 6 người trúng cử có 2 người tái cử và 4 người được bầu mới. Những cá nhân được lựa chọn đều là người có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín trong cộng đồng dân cư.
 
Cử tri thôn Lý Nhân bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2026
 
     Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa quan trọng ở cấp cơ sở. Thông qua mỗi lá phiếu, cử tri lựa chọn được những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của thôn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương./.

 

Ban biên tập.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 552
  • Trong tuần: 5 955
  • Tất cả: 794622
Đăng nhập