Đảng bộ xã Đức Lý kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

 

     Sáng ngày 17/3/2023, Đảng bộ xã Đức Lý tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII  nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.
 

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Trong nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND xã cùng với sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, phát huy sức mạnh tổng hợp đoàn kết, thống nhất khắc phục những khó khăn thử thách, Đảng bộ xã Đức Lý đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, chiếm 76,48% trong cơ cấu kinh tế. Thu ngân sách xã tăng bình quân 17,39%/ năm. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,66%. 100% các thôn của xã đạt Thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa vượt 2,2% so với Nghị quyết Đại hội; 3/3 trường học đạt của xã chuẩn quốc gia; Thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm. Năm 2021 xã được công nhận hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định. 100% thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chú trọng. 

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị

     Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương, đặc biệt là Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong nửa nhiệm kỳ, các chi bộ đã tổ chức kết nạp Đảng được 49 đảng viên mới, trao tặng huy hiệu Đảng cho 112 đồng chí. Hàng năm có 90% số chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 87% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm. Công tác Dân vận được thường xuyên đổi mới, vai trò của MTTQ và các đoàn thể được phát huy. 

     Hội nghị cũng thẳng thắn nêu ra những mặt còn tồn tại hạn chế và đưa ra giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng các cấp trong nửa cuối nhiệm kỳ, trong đó trọng tâm là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến các cơ sở thôn thực sự trong sạch vững mạnh. Phấn đấu nửa cuối nhiệm kỳ tổng thu ngân sách xã bình quân tăng 17,3% năm, năm 2025 xã không còn hộ nghèo. Tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên, tỷ lệ các chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trở lên đạt bình quân 90%/năm. Phấn đấu xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tước năm 2025.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ, nhân dân xã Đức Lý đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nửa cuối nhiệm kỳ BCH Đảng bộ xã Đức Lý cần thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền, giáo dục  chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, tăng cường sự thống nhất, đoàn kết trong đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, kiên quyết xử lý nghiêm đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của UBND xã trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao nhận thức về công tác dân vận, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đảng viên, tăng cường nắm tình hình trong nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới tác phong công tác theo phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân; tranh thủ tốt đa các nguồn lực để đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

                                                                             Ban biên tập

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 158
  • Trong tuần: 5 481
  • Tất cả: 730611
Đăng nhập