Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2024
Sáng ngày 16/4/2024, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Huế - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm Chính trị huyện.
     Tham gia lớp học có 77 đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện. Trong thời gian 7 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: Văn Vương

     Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Huế - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Tham gia lớp bồi dưỡng vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của các đồng chí đảng viên. Qua những chuyên đề được nghiên cứu cũng như hoạt động thực tế tại cơ sở sẽ giúp các đảng viên mới nhận thức được vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đảng, nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là trong việc nâng cao nhận nhận thức, chính trị tư tưởng cho các đồng chí đảng viên, giúp cho từng đồng chí sẽ giữ được lập trường, quan điểm, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Từ đó, không ngừng phấn đấu rèn luyện, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Để lớp học đạt kết quả, đồng chí cũng yêu cầu các học viên cần phải xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc, tự giác trong quá trình học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học tại Trung tâm.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Huế - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Văn Vương
 
Học viên học các chuyên đề theo quy định. Ảnh: Văn Vương
 
     Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả học tập. Căn cứ kết quả đánh giá, Trung tâm Chính trị huyện sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Đây là điều kiện để xét chuyển Đảng chính thức cho các đảng viên sau một năm phấn đấu./.
 

Tác giả bài viết: Tuyết Mai - Trung tâm VH-TT&TT huyện

Nguồn tin: lynhan.hanamtv.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập