Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lý Nhân tổng kết công tác Tuyên giáo và hoạt động của Trung tâm Chính trị huyện năm 2023
Chiều 22/12/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lý Nhân tổng kết công tác Tuyên giáo và hoạt động của Trung tâm Chính trị huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024Đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy; Đồng chí Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tới dự.
     Năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lý Nhân đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch lãnh đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng bằng các hình thức trực tuyến và trực tiếp đảm bảo thiết thực và hiệu quả; Sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác Tuyên giáo đảm bảo chất lượng, kịp thời. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về nội dung tác phẩm“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức tổng kết trao giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022 cho 3 tập thể, 7 các nhân và phát động hưởng ứng giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2023 “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ đạo các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, Ban tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp. Thường xuyên duy trì hoạt động trang Zalo cộng tác viên dư luận xã hội huyện. Qua đó, kịp thời nắm bắt, định hướng tuyên truyền, tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết những băn khoăn, bức xúc tạo sự ổn định và đồng thuận trong nhân dân; tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2023 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
 
i
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Vương
 
      Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tốt chương trình giáo dục lý luận chính trị, các kỳ hội nghị báo cáo viên để thông báo tình hình trong nước, Quốc tế và định hướng nội dung tuyên truyền. Tổ chức được 33/24 lớp, hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho hơn 10.000 lượt cán bộ, đảng viên trong huyện, đạt 137,5% KH; mở 06 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho, với 323 học viên, đạt 200% kế hoạch; 02 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 128 học viên; 04 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho 683 cán bộ huyện và cơ sở; 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 322 đồng chí Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở. Chú trọng công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở để kịp thời phản ánh, các vấn đề tư tưởng trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Lý Nhân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển KT- XH của huyện.
 
l
Đồng chí Nguyễn Hải Long, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Văn Vương
 
     Năm 2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lý Nhân tiếp tục tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của huyện, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; chương trình xây dưng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2024 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
n
Đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Văn Vương
 
m
Đồng chí Nguyễn Thị Huế - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Vương
 
     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương và nghi nhận những kết quả mà Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã đạt được trong năm 2023; Đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng các kế hoạch sát với nhiệm vụ của cấp trên và của huyện; Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cũng như Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các xã, thị trấn cần đổi mới phương pháp tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Ban biên tập.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập