Đảng bộ xã Nhân Khang kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

 

Sáng ngày 23/3/2023, Đảng bộ xã Nhân Khang tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Thuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. 

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị
 

     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong nửa đầu nhiệm kỳ, các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng xã Nhân Khang đã có bước phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cùng các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và tổ chức Đảng cấp trên được quán triệt, triển khai kịp thời, có hiệu quả. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 72,1%. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời và đúng quy định. Công tác dân vận tiếp tục có sự đổi mới theo hướng hiệu quả, chất lượng; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy. Kinh tế - xã hội có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên. Hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 69,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 4,41%, cơ bản là hộ bảo trợ xã hội và hộ khó khăn đột xuất, không có trường hợp tái nghèo. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 107,5 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ ngày một tăng. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, an ninh - quốc phòng được đảm bảo. 

     Nửa cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ xã tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tích tụ ruộng đất, thành lập các mô hình hợp tác, liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị cao để nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, phấn đấu hết năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 83,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%, không tính hộ bảo trợ xã hội và khó khăn đột xuất; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97%; phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt bình quân 85%.

anh tin bai

Đồng chí Trần Đức Thuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu

chỉ đạo hội nghị 
 

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Nhân Khang đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ xã cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng lấy người dân làm chủ thể; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý quyết liệt, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng; nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm./.

                                                                                      Ban biên tập

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 161
  • Trong tuần: 5 484
  • Tất cả: 730614
Đăng nhập