Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 - 2025
Sáng ngày 29/2/2024, Tỉnh uỷ Hà Nam tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 - 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển Kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân” và quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam từ Nhà văn hóa trung tâm tỉnh đến 540 điểm cầu với trên 41.000 cán bộ, đảng viên  tham dự.
 
     Dự hội nghị ở điểm cầu Nhà văn hoá trung tâm tỉnh các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Báo Hà Nam, Trường Chính trị tỉnh; các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các ban của HĐND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; Bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; 500 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể CBĐV, nhân dân theo dõi trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam.
     Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lý Nhân có đồng chí Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Đức Nhương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cùng Đảng viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện
 
     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS,TS Bùi Đình Phong, Ủy viên Hội đồng khoa học, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”. Chuyên đề gồm hai phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Hà Nam.
 
99
Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị học tập Nghị quyết tại Hội trường UBND huyện. Ảnh: Vân Sơn
 
100
     Các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện dự Hội nghị học tập Nghị quyết tại Hội trường UBND huyện. Ảnh: Vân Sơn
 
     PGS,TS Bùi Đình Phong đã đi sâu phân tích về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong công cuộc đổi mới hiện nay cũng như sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Hà Nam. Đồng thời nhấn mạnh mục tiêu, một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Hà Nam. Đặc biệt, việc thực hiện tốt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân” là một giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.
 
103
Đảng viên thị trấn Vĩnh Trụ tham dự Hội nghị học tập Nghị quyết tại điểm cầu UBND thị trấn. Ảnh: Vân Sơn
 
105
Đảng viên Nguyễn Tiến Sinh, Chi bộ tổ dân phố Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Trụ đảng viên cao tuổi, sức yếu, học tập Nghị quyết qua truyền hình tại gia đình. Ảnh: Vân Sơn

     Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã thông qua hướng dẫn việc triển khai học tập và làm theo Bác. Theo đó, để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2024-2025 thời gian tới, Ban Thương vụ Tỉnh ủy đề nghị: các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 193 ngày 08/12/2023 của BTV Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Công văn số 953 ngày 15/2/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Sau học tập, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác theo nội dung chuyên đề năm 2024-2025, trong đó xác định từ 1 đến 2 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá; xác định định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân học và làm theo Bác năm 2024-2025; chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với từng ngành, lĩnh vực để thực hiện. Đồng thời, xây dựng, nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác có hiệu quả theo chuyên đề năm 2024-2025./.

 

Ban biên tập.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập