Phụ nữ Lý Nhân nâng cao vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội
Thời gian qua, Hội LHPN huyện Lý Nhân đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo trong triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và phát triển các nhiệm vụ trọng tâm của Hội phù hợp với thực tiễn từng bước hoàn thành các mục tiêu vì sự bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ.
     Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội LHPN huyện Lý Nhân luôn đoàn kết chủ động sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Công tác phụ nữ và phong trào thi đua của các cấp Hội phụ nữ trong huyện có bước phát triển mới, tạo sự lan tỏa tích cực trong hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp Hội phụ nữ Lý Nhân luôn quán triệt nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong lao động, công tác, vận động hội viên chăm lo xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
     Toàn huyện hiện có 44.619 hội viên tham gia sinh hoạt Hội phụ nữ, chiếm tỷ lệ 83,06%, hội viên nòng cốt đạt 20.8%, sinh hoạt tại 140 chi hội thuộc 21 cơ sở và 01 cơ sở Hội trực thuộc. Đa số phụ nữ trong độ tuổi lao động ở khu vực nông thôn, chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp và các ngành nghề thương mại, dịch vụ. Xác định công tác phụ nữ, cán bộ nữ là một bộ phận quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, công tác của chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, vì vậy, những năm qua, các cấp ủy Đảng trong huyện luôn quan tâm đến công tác vận động phụ nữ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ và cán bộ nữ, đảm bảo sự bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ trong thời kỳ mới. Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 21 ngày 20/01/2018 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Hội LHPN huyện đã tham mưu với Huyện ủy quán triệt, triển khai, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động và hiểu rõ hơn về công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, về vai trò, vị trí và sự phát triển của cán bộ nữ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
 
Lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm với cán bộ nữ các cơ quan của huyện nhân kỷ niệm 93 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20 - 10 - 2023. Ảnh: Vân Sơn
 
     Với 50% dân số, lực lượng lao động nữ đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực chính trị phụ nữ luôn thể hiện tốt vai trò của mình trong công tác, học tập, tích cực cải tiến phương pháp chỉ đạo điều hành, đổi mới lề lối làm việc, phát huy quyền làm chủ tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chất lượng đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được nâng lên, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo ngày càng tăng, nữ tham gia cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 21,62%, cấp cơ sở đạt 27,3%, nữ đại biểu HĐND huyện đạt 31,4%, nữ đại biểu HĐND cấp xã bằng 30,2%, trong đó cán bộ hội là 72 người và hội viên là 55 người. Đặc biệt cán bộ nữ là Trưởng, Phó phòng, ban chuyên môn, đoàn thể của huyện chiếm 32% ; cấp cơ sở cán bộ nữ là bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, Trưởng, Phó các ngành, đoàn thể chiếm 8%. Hàng năm có nhiều cán bộ nữ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến.
     Giúp hội viên phụ nữ hiểu hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ của địa phương, Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền phù hợp với thực tế để chị, em Phụ nữ dễ tiếp cận. Vận động hội viên, Phụ nữ tích cực tham gia xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh kết hợp với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề năm 2023 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững”.  Từ các nhân tố nòng cốt, Hội đã chỉ đạo 100% cơ sở hội cơ sở triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2023 tới cán bộ, hội viên, phụ nữ; 100% hội phụ nữ cơ sở thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Hà Nam thời đại mới, có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và quê hương” gắn với học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua của các cấp hội.
     Xác định vốn là yếu tố quan trọng giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, hằng năm, Hội LHPN huyện Lý Nhân đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo hội LHPN các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cập nhật thường xuyên các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn và phổ biến quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội đến tổ viên các tổ tiết kiệm và vay vốn qua các buổi sinh hoạt; yêu cầu các tổ thực hiện cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách đúng đối tượng, công khai dân chủ, bảo đảm quy trình. Tính đến hết tháng 2 năm 2023, có hơn 3 nghìn hội viên phụ nữ trên địa bàn được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội do hội quản lý, với tổng dư nợ trên 178 tỷ đồng, bao gồm: Cho vay hộ nghèo, học sinh sinh viên, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn… Cùng với việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, từ đầu năm 2022 đến nay, Hội LHPN các cấp còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hàng trăm buổi dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ về gieo sạ lúa, kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, phòng chống dịch tả lợn châu Phi... cho hàng chục nghìn lượt hội viên phụ nữ.
     Bên cạnh đó, các cấp hội trên địa bàn huyện còn xây dựng và duy trì 37 mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, mô hình thu gom phế liệu gây quỹ giúp phụ nữ và trẻ em nghèo… thông qua các mô hình năm 2022 các cấp hội đã giúp xây dựng 09 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, tiêu biểu như: mô hình bánh đa phở xuất khẩu của chị Nguyễn Thị Hoa, thôn 3 Phú Đa, xã Công Lý; mô hình nuôi cá trắm đen thương phẩm của chị Phạm Thị  Hoài, xã Đức Lý... Nhờ những chính sách ưu đãi, sự giúp đỡ của hội, thời gian qua hội đã ra mắt Hợp tác xã (HTX) Bún phở khô Khánh Linh với 7 thành viên tham gia; duy trì hoạt động 3 tổ hợp tác: “Thêu ren xuất khẩu” xã Hợp Lý, “Trồng cây có múi”  xã Nhân Bình, “Phụ nữ liên kết Trồng rau an toàn”  xã Nhân Nghĩa và 4 HTX “Nông sản sạch Bảo An”  thị trấn Vĩnh Trụ; HTX Đoàn Thành xã Nhân Bình; HTX “Trồng rau an toàn” xã Nhân Chính; HTX “Nông sản sạch Nhân Bình”...
 
fgfh
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cùng Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện trao kinh phí từ chương trình Mẹ đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Văn Vương

        Có thể khẳng định, trên mọi lĩnh vực, phụ nữ Lý Nhân luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội cấp trên và địa phương phát động, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Từ các phong trào, các cuộc vận động của Hội đã nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội./.
 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập