Thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng

Thời gian tựu trường năm học 2023-2024 sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng. Đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày khai giảng.

Thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Trong đó quy định, thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức ngày khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1/2024; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2024. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2024.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các địa phương chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch thời gian năm học nhưng bảo đảm số tuần thực học. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục dục phổ thông, có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông) có 32 tuần thực học đối với lớp 9 và lớp 12, mỗi học kỳ có 16 tuần; lớp 6, 7, 8,10,11 có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương. Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định; bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông, có nhiều cấp học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với thời gian quy định tại khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của Bộ để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh…

 PV

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập