Huyện ủy Lý Nhân tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm và biểu dương, khen thưởng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022.


Sáng ngày 29/4/2022, Huyện ủy Lý Nhân tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm; biểu dương, khen thưởng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022.  Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chức - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; đồng chí Trần Đức Thuấn ­ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV huyện ủy, Thường  trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện.

Các đại biểu về dự hội nghị

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học và làm theo Bác trên địa bàn toàn huyện Lý Nhân đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực đã và đang là những điểm sáng cổ vũ, vận động các tầng lớp nhân dân noi theo.

Xác định việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến là một nội dung quan trọng trong thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Nhân đã ban hành triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn các mô hình, điển hình bằng nhiều hình thức và có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo triển khai, tuyên truyền, kiểm tra giám sát xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo và được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Qua đó, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và có sức lan tỏa không chỉ trong Đảng mà còn trong nhận thức của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Sau 05 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05, huyện Lý Nhân có 01 mô hình cấp tỉnh, 115 mô hình cấp huyện và 130 mô hình cấp cơ sở. Các mô hình, điển hình tiên tiến đã đạt hiệu quả tốt góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Đức Thuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

          Tại hội nghị, 20 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2017 - 2022 được đã BTV Huyện ủy biểu dương, khen thưởng.

 

 

Đồng chí Trần Đức Thuấn - Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho

các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc

 

Đồng chí Nguyễn Thành Thăng - Chủ tịch UBND huyện,

đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc

 

 

Thời gian tới, Huyện ủy Lý Nhân chỉ đạo các tổ chức Đảng tiếp tục thực hiện  Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hoá”. Trong đó, chú trọng chỉ đạo xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân lên những cách làm hay, những gương sáng làm theo lời Bác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phấn đấu đến năm 2030, huyện Lý Nhân cơ bản đạt các tiêu chí của Đô thị loại 4.

 

                                                                                     

                                                                            

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 618
  • Trong tuần: 6 021
  • Tất cả: 794688
Đăng nhập