HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều ngày 10/11/2023, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện tổ chức Kỳ họp thứ Mười Sáu (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Đức Thuấn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Trung - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ toạ Kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân (UBND), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện cùng lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và các đại biểu HĐND huyện khóa XX.
Các đại biểu biểu quyết thống nhất các Nghị quyết của kỳ họp. Ảnh: Vân sơn
     Tại Kỳ họp, trên cơ sở xem xét các Tờ trình của UBND huyện gồm: Tờ trình về sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ dự án mới năm 2023; Tờ trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; Tờ trình miễn nhiệm, kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, các đại biểu HĐND huyện khoá XX đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị đối với các tờ trình trình tại Kỳ họp. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu tín nhiệm cao.
     Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ Mười sáu (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ  2021- 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. HĐND huyện cũng đã thảo luận, xem xét và quyết nghị thông qua 26 Nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
 
Đồng chí Trần Đức Thuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy , Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Vân Sơn
 
Đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện báo cáo các nội dung tại kỳ họp. Ảnh: Vân Sơn
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Trung - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Vân Sơn
 
Các đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp.
 
Đồng chí Trần Đức Thuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy , Chủ tịch HĐND huyện bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Vân Sơn
 
Đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Vân Sơn
Để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, Đồng chí Trần Đức Thuấn - Tỉnh uỷ viên, Bí Thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện khẩn trương triển khai hoàn thiện các quy trình, các bước, đẩy nhanh các thủ tục và tiến độ thực hiện các dự án được thông qua để kịp thời giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo các Nghị quyết, chương trình, các đề án, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Các cơ quan, ban ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, kịp thời phối hợp triển khai thực hiện các Nghị quyết đã thông qua, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, nhất là Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục thực hiệt tốt chương trình phối hợp giữa  HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng chính quyền, giám sát việc tổ chức thực hiện, làm tốt  công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong GPMB thực hiện các dự án trọng điểm cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

  Ban biên tập

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập