• ĐẢNG BỘ HUYỆN LÝ NHÂN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

    Chi bộ cơ sở là nơi trực tiếp lãnh đạo và tổ chức quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, sinh hoạt chi bộ là một trong những hình thức hoạt động, đồng thời là nguyên tắc tổ chức và biện pháp có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ xây dựng, củng cố chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Thông tin mới nhất
Văn bản - Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0